Roster ERP

ERP система за база за складиране, рециклиране и преработка на отпадъци

Header Image

Поредният успешен проект, с който се гордеем, е Roster ERP. Ростер ООД е специализирана във всякакъв вид разрушителна дейност и предлага на своите клиенти комплексни решения, свързани с цялостния процес по разрушаване на сгради и демонтаж на съоръжения, включително земно-изкопни дейности, товарене и транспорт, както и рециклиране и производство на строителни продукти от строителни отпадъци.

Благодарение на богатия ни опит в разработването и внедряването на комплексни софтуерни решения успяхме напълно изцяло да дигитализираме бизнес процесите на клиента ни. След анализ на съществуващата клиентска система, множество консултации и сътрудничество с оперативния мениджър, нашият ERP софтуер удовлетворява в най-висока степен изискванията и очакванията на Ростер ООД.

Roster ERP представлява цялостно решение за управление на процесите в производствена и складова среда. Част от функционалностите и модулите на системата включват:

 • Табло
 • Автомобилни везни, Платформени везни и Складови везни – пряко свързани със системата.
 • Складове – заприходяване, премествания, експедиция, третирания;
 • Проследяване на средна складова цена в отделните складове
 • Доставки – насрочване на график за доставки;
 • Номенклатура
 • Образуване на отпадъци от третирания – изкуствен интелект предвижда какви продукти и какво количество ще се образува от третирането на отпадъка. Автоматични изписвания и заприходяване в съответните складове. Пълна проследяемост от какво са се образували новите суровини. Изчисляване на себестойности на новите продукти след преработка/третиране.
 • Администраторски достъп – роля на достъп до системата с пълни права за ръчни промени на данни при необходимост.
 • Функции на търговеца – отделен достъп за търговците, чрез който могат да управляват доставките, да добавят и редактират номенклатурите и др.
 • Автоматично генериране на документи – складови разписки, стокови разписки, кантарни бележки, проформи, фактури, кредитни известия и др.
 • Принтиране на етикети с баркод/QR код и информация за отпадъка (име, нето тегло, бруто тегло, дата)
 • Проследяване на влизащи и излизащи МПС чрез сканиране на регистрационен номер и GPS проследяване на МПС;
 • Човешки ресурси и достъпи – организиране на служителите по отдели/работни позиции. Задаване на достъп до необходимите модули и функционалности за ефективно извършване на ежедневни задачи. Roster ERP няма ограничения по отношение на броя на потребителските акаунти. Компанията се разраства, системата расте заедно с нея. 
 • Справки – лесно систематизиране на информацията по процесите в организацията. Справки по определени дейности и процеси или по времеви период складови движения, пълна справка на количества и цени във всички складове, на отделен склад, по определен продукт и по зададен период.
 • Генериране на таблични справки за счетоводство и управител относно наличности и цени
 • Пълни записи (logs) на всички данни и промени
 • Бекъп на всички данни
 • История на доставни и продажни цени
 • Взимаме на реални данни от борсата за цената на металите и предвиждане на продажна цена
 • Анализ на доставната и продажната цена на всеки продукт. Проследяване на средна складова цена в отделните складове
 • Преизчисляване на средно складова цена при промяна на доставна цена
 • Анализ на приходите и разходите

 

ДевСкейл предоставя пълна и детайлна документация към всеки от продуктите си. Чрез нея клиентите ни получават ясна картина за системата, която сме им интегрирали и нейните възможности и функции.

Roster ERP е разработена специално по изискванията и нуждите на клиента. Подобна система може да бъде разработена и интегрирана и за Вашия бизнес. Модулната структура на Roster ERP й позволява да се добавят, премахват или модифицират модули според спецификите на Вашия бизнес. Пишете ни с детайли за компанията Ви и ще Ви предложим най-подходящата система за бизнеса Ви.

Технологии

PHP 8, Python, SciPy, Serial Port Communication, Symfony 5.4, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS3

linkedin icon facebook icon xing icon