WMS – Mushrooms

Header Image

За производител и износител на гъби създадохме и интегрирахме складова програма.

WMS системата включва следните модули:

  • управление на няколко складови пространства,
  • управление на доставки,
  • входящи и изходящи движения на продукция,
  • вътрешни движения на продукция между складовете,
  • управление на производствени процеси.

WMS-Mushrooms генерира визуални справки под формата на графики за изписаните продукти, доставените количества и прозиведената продукция.

Технологии

PHP 8, Symfony, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS3, PWA

linkedin icon facebook icon xing icon