Решения, предлагани от Дев Скейл ЕООД по процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия"

Както ERP, така и CRM системите са основни инструменти за вашия производствен бизнес. Инвестирането в правилните инструменти ще подобри ефективността на вашето производство и общата рентабилност.  До 19.12.2022 г. можете да се възползвате от 100 % безвъзмездна помощ за интеграцията на подобни системи във вашия бизнес. Вижте детайли по кандидатстването по процедурата от Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” за безвъзмездно финансиране на ИКТ услуги за дигитализация на бизнеса.

Допустими кандидати са всички фирми: микро, малки и средни предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. и минимум едно наето лице по списък. Предприятията трябва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 г. както следва:

Дев Скейл може да е вашият доставчик за следните ИКТ услуги за оптимизиране на управленските, производствените и логистични процеси, финансирани по програмата:

Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система)

Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система)

Въвеждане на модул/система за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес

Въвеждане на модул/система за управление на складовото стопанство (WMS)

Въвеждане на система/модул за управление на производството

ERP решенията захранват вашия бизнес с точни данни в реално време и ви помагат да увеличите ефективността и да подобрите производителността във вашата организация. Възползвайте се сега от възможността за европейско финансиране, изцяло безвъзмездно, с цел модернизация на прозиводствените ви процеси.

 

За връзка с нас: office@devscale.bg или натиснете тук

linkedin icon facebook icon xing icon