Отворена процедура за кандидатстване BG-RRP-3.004 - Технологична модернизация

Министерство на иновациите и растежа обяви първата процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Общият бюджет по процедурата е  260 000 000 лв. Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 21.09.2022 г.

Дев Скейл ЕООД разработва продукти, чрез които да повишите ефективността на производствените си процеси, да постигнете по-висока производителност, да намалите производствените разходи и да се оптимизира производствената верига. Всичко това може да бъде част от програмата и да получите европейско финансиране във връзка с изпълнението на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП). Потърсете ни за проект, оферта или изпълнение на одобрените ви проекти.

Кандидати от следните групи сектори са допустими до участие в процедурата съгласно НСМСП 2021-2027 – високотехнологични и средно към високотехнологични производства, високотехнологични услуги с интензивно използване на знания, регионални приоритетни сектори.

Всяко МСП, опериращо в допустимите сектори може да се включи в процедурата BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и може да кандидатства за придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

Дев Скейл предлага разработване и внедряване на ERP системи, CRM системи и за управление на бизнес процесите и взаимоотношенията с клиенти, които да оптимизират работния процес и да намалят разходите на предприятието. ERP решенията захранват вашия бизнес с точни данни в реално време и ви помагат да увеличите ефективността и да подобрите производителността във вашата организация. Възползвайте се сега от възможността за европейско финансиране с цел модернизация на прозиводствените ви процеси. 

За връзка с нас: office@devscale.bg или натиснете тук

linkedin icon facebook icon xing icon