Успешно завършване на Програма BG16RFOP002-2.083 - Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП

Програмата BG16RFOP002-2.083 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ приключи през изминалата 2021 г. ДевСкейл беше един от одобрените доставчици по програмата и реализира 10 ваучера от тип 2 - ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност.

За специфичните нужди на нашите клиенти разработихме и имплементирахме ERP системи за управление на ресурсите в тяхната индустрия. Успешно завършените проекти са в разнообразни сфери на дейност на кандидатите, като: производство на хранителни продукти; обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм; печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители, научноизследователска и развойна дейност; производство на щандове за рекламни изложения и събития и др.

Само за половин година имаме успешно завършени 10 проекта на:
 

Повече информация за нашите проекти можете да намерите в раздел „Проекти“. За връзка с нас: office@devscale.bg или ако имате специфично запитване или въпроси, пишете ни тук.  

linkedin icon facebook icon xing icon