DS Travel ERP Incoming

Система за управление на резервации - входящ туризъм

Header Image

Системата позволява на Туристическите агенции с направление входящ туризъм да изпълняват ежедневните си задължения по 100% сигурен начин. Достъпът до данните е защитен с двойна автентификация, а информацията се архивира при загуба или срив на сървърите като за целта се използват резервни сървъри за данни.

Управлението през системата е напълно интуитивно, разделено на ясни менюта, видими за потребителите с различно ниво на достъп - Диспечер, Продажби, Тур Агент, Гид или Водач, Счетоводител и много други опции по избор на възлагащия.

ERP системата може да се използва и през мобилно устройство или таблет, като всички функции са достъпни и напълно адаптивни според екрана, на който се използват.

API интерфейси дават достъп до връзка и обмен на данни с външни системи и източници на информация.

Функционалности:

ERP системата е разделена на отделни модули, с цел по-лесно ориентиране и по-бърза работа. 

Модул Табло – предлага обща информация, кратък достъп до основни данни и справки.

Модул Администрация – от тук се избират нива на достъп, извършва се управление на потребителите и техните разрешени достъпи до системата.

Модул Поръчки – през този модул се управляват създадените резервации. Разделени са по видове: Трансфери, Частни турове, Групови турове (според изискванията на клиента).

Финансов Модул – дава възможности за управление на паричните потоци, плащанията и очакваните вземания.

Модул Продукти – от тук се създават категориите продукти, задават се детайли по продуктите, избор на съдържание, управление на съдържание и свързване с външни източници чрез API за УЕБ – представяне пред крайни клиенти в реално време.

Модул Транспорт – управлява видовете транспорт, предлага детайли за условия, цени, разход на гориво, избор на доставчик/шофьор и пр.

Модул Партньори – чрез този модул се координира информацията и детайлите в B2B мрежата на агенцията – комисионни, проценти отстъпки, данни за подизпълнители и др.

Модул Справки – системата разполага с богат избор на таблични справки по избрани критерии, опции за настройка, възможности за експорт в EXCEL, PDF или други формати. Възможност за визуални справки в диаграми или под друг графичен вид.

Модул Езици – управлява съдържанието и разходите на програмите според избрания език на туристическата програма. Предлага информация за чуждоезикови турове, гидове и екскурзоводи с различни езикови познания.

Модул Дестинации – добавяне на дестинации и точки по туристическата програма – градове, природни паркове – връзка на модула с API за автоматизирани филтри в WEB представянето пред крайния клиент (по изискване на клиента).

Модул Допълнителни услуги – управлява и отчита допълнителните услуги, които възникват в туристическа услуга – например билети за мероприятия, самолетни билети с допълнителна поръчка към пакета и много други свободни опции за избор на оператора.

Модул Външни поръчки – автоматизирано вписване на пристигналите резервации от външни за оператора системи – GDS, GDR, сайтове за B2C продажби /например Viator, Tripadvisor, Bokun, GYG etc./

Блог

Технологии

PHP 8, Symfony 5, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS3

linkedin icon facebook icon xing icon