ERP система за печатница

Header Image

Разработихме цялостна ERP система, пригодена за печатница, за да оптимизира управлението на материалите и производствения процес. Ето кратък преглед на всеки модул:

 • Потребители: Управлява потребителския достъп и разрешенията за сигурност и функционалност на системата.
 • Клиенти: Проследява данните за клиентите, поръчките и тяхната история за по-добро управление на взаимоотношенията.
 • Доставчици: Управлява информацията за доставчика и дейностите по веригата за доставки, за да осигури безпроблемно снабдяване с материали.
 • Типове принтери: Категоризира различни типове принтери, налични в производственото съоръжение.
 • Принтери: Управлява отделни принтери, включително тяхното състояние, възможности и графици за поддръжка.
 • Склад: Контролира управлението на инвентара, включително суровини и готови продукти, за ефективна обработка на запасите.
 • Ревизии: Записва промени и актуализации на поръчки и проекти, за да поддържа точно проследяване на производството.
 • Поръчки: Управлява жизнения цикъл на клиентските поръчки от създаването до изпълнението.
 • Печат: Управлява процесите на печат, включително планиране и наблюдение на задачи.
 • Довършителни работи: Наблюдава производствените процеси след печат като подвързване, рязане и опаковане.
 • Готово производство: Следи завършени продукти, готови за доставка или вземане.
 • Таксуване: Улеснява фактурирането и финансовите транзакции, свързани с клиентски поръчки.
 • Плащания: Управлява обработката на плащанията и проследява плащанията на клиентите и неплатените салда.
 • Одит: Предоставя подробен регистър на системните дейности и промени за отчетност и съответствие.
 • Справка: Генерира различни отчети и справки за подпомагане на анализа на данните и вземането на решения.

Това персонализирано ERP решение значително повишава ефективността и прозрачността на дейността на печатницата. Чрез безпроблемно интегриране на модули за управление на потребителите, обработка на поръчки, контрол на инвентара и финансови транзакции, системата осигурява рационализирани работни потоци и прецизен контрол на производството. Използването на усъвършенствани технологии като PHP 8 и VueJS позволява стабилна, мащабируема платформа, която поддържа динамичните нужди на едно модерно печатно съоръжение, стимулирайки както оперативно съвършенство, така и стратегически растеж.

Технологии

PHP 8, Symfony 6, MySQL, VueJS, HTML5, CSS3

linkedin icon facebook icon xing icon