City CRM & Web

Система за управление на дейността на туристическа агенция.

Header Image

Някой от функциите на системата са:

  • Резервации за различни дестинации;
  • Следене на дейността на всеки оператор;
  • Възможност за създаване на различни справки (справка по оператор, справка на най-посещавани дестинации, месечен приход и разход и др.);
  • Възможност за даване на достъп до счетоводител за извличане на счетоводни отчети;
  • Пълна проследяемост на действията на всички агенти;
  • Проследяване на разходи и приходи;
  • Проследяване на поръчки;
  • Защита на данните;
  • Всекидневен бекъп.

Блог

DS CMS (Система за управление на уеб приложения и онлайн магазини)

Технологии

Linux, Apache, PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS3

linkedin icon facebook icon xing icon