CRM – маркетинг помощник

Header Image

Спрямо специфичните бизнес нужди на клиента създадохме CRM система за управление на маркетингови дейности и събития. Системата включва следните компоненти:

  • управление на базата данни за контрагенти – клиенти, партньори и доставчици на фирмата;
  • тагове за разпределяне на групи от контрагентите по различни фактори
  • фестивали / събития
  • маркетингови съобщения
  • проекти – срокове за изпълнение
  • ревюта от клиенти
  • управление на следпродажбеното обслужване - рекламации от клиенти
  • групиране на комуникационните канали
  • възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи, ако е приложимо).

CRM системата управлява процесите в отношението с клиенти, доставчици и партньори – контрагентите. С интегрирания в системата календар лесно се проследяват срокове за събития, маркетингови дейности и други подобни.

Технологии

Linux, Apache, PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS3

linkedin icon facebook icon xing icon