Ad uploader

Система за автоматично създаване и адаптиране на рекламни теплейти за рекламен сървър.

Header Image

Система е в помощ на дизайнерите. Представлява автоматично създаване на рекламни темплейти, които могат веднага да се пуснат в различни платформи. Системата автоматично редактира html и javascript кода, който е генериран от програмите за дизайн и създава завършени реклами с подходящ темплейт.

Технологии

Linux, Nginx, PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS3

linkedin icon facebook icon xing icon