DS Immo

Софтуер за пропърти и фасилити мениджмънт

Header Image

След клиентско запитване за система, подпомагаща мендижъра на комплекси от жилищни сгради, разработихме erp модулна система DS Immo. В началото проектът включва основни функционалности за пропърти мениджъра. С напредване на времето добавяхме нови модули и допълнителни функционалности, за да улесним комуникацията между домоуправителя, собствениците и обитателите.

DS Immo спестява време и свежда вероятността за грешки до минимум. Благодарение на различните нива на достъп и различите изгледи за всяко, DS Immo позволява ясна отчетност и детайлни справки в края на месеца или годината.

Системата има интутивен интерфейс, който е лесен за работа и не изисква задълбочени технически познания. DS Immo е уеб базирано приложение, което я прави достъпна на всякакви устройства – декстопни, мобилни, таблети – с достъп до интернет. Тази характеристика също предполага и отчитане на промени в данните в реално време.

Някои от основните модули в DS Immo са следните:

Табло – началният екран след вход в системата. Показва различна информация спрямо нивото на достъп и акаунта, който се използва в момента.

Потребители – модул за управление на собствениците и обитателите в комплекса. Да въвежда или редактира потребител има право само мениджъра на комплекса.

Имоти – Детайлен списък с всички имоти в комплекса.

Справки – през този модул се генерират всички справки и се извличат в табличен формат.

Сигнали – Тук се виждат всички подадени сигнали, отнасящи се до вашия имот, вход или сграда;

Задължения – Детайлен списък с всички задължения за имотите в комплекса. Видим само за Мениджъра на комплекса. В потребителския акаунт се виждат само задълженията за собствените имоти, гаражи, паркоместа и т.н.

Структурата на erp системата DS Immo позволява премахването и добавянето на нови модули според нуждите и изискванията на клиента. Не се колебайте да ни потърсите, за да обсъдим възможностите за сътрудничество.

Повече информация за DS Immo пропърти софтуера можете да прочете в сайта на системата - https://www.dsimmo.bg/

Упътването за ползване от потребители, със снимки и описание на функциите, може да намерите тук: https://docs.devscale.bg/books/ds-immo-za-sobstvenici

Технологии

php 8, Symfony, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS3

linkedin icon facebook icon xing icon