Система за обучения

Header Image

Създадохме и интегрирахме уеб-базирана система за вътрешно-фирмени обучения. Системата предлага различни роли за достъп – администраторски, мениджърски и учебен.

Ръкводителите на екипи могат да добавят обучения за целите на техните работни процеси. В обучението има възможност да се добавят отделни уроци под формата на видео или документ за четене. Към всяко обучение може да се имплементират линкове за видео връзка с ръководителя или линк за чат комуникация за въпроси от страна на обучаващия се. В обучението също може да се добави изпитен файл, който да бъде решен след завършване на цялостния курс и да бъде оценен от ръководителя в последствие. По този начин има ясна проследимост колко хора са започнали дадено обучение, колко са го приключили и колко са го завършили с успешно положен изпит.

Служителите с учебен достъп до системата могат да запишат всеки активен курс. В профила си виждат всички започнати курсове, имат достъп до материалите по тях и могат да прикачат решения изпит към обучението, което са преминали. Всички обучаващи имат възможност да отворят чат с ръководителя относно обучението. В чат кореспонденцията могат да се прилагат и файлове за по-голяма яснота по въпросите и отговорите.  

През модула за справки бързо и лесно се вижда колко са записалите се за обучение служители към конкретна дата и колко са завършените обучения.

Технологии

php symfony, html, css, javacript, mysql apache

linkedin icon facebook icon xing icon