EMS - DevScale 2.0

Система за управление на енергията.

Header Image

Система за управление на енергията (Energy Management System) e разработена за Ню Енерджи Груп. Тя представлява система за автоматизация, която събира данни за енергията от дадена област и ги предоставя на потребителите чрез графика, инструменти за онлайн мониторинг и анализатори за качество на енергията, като по този начин дава възможност за управление на енергийните ресурси.

Наличието на тази информация на служителите с технически познания дава на компанията конкурентно предимство, тъй като онлайн и историческите данни се анализират и превръщат в полезна информация за оптимизиране на използването на енергия.

Комуникацията между точките за мониторинг и EMS се осъществява чрез защитената връзка с (2048 битов ключ) по HTTPS протокола и blockchain технология.

Blockchain технологията е реализирана с помощта на Hyperladger, който е проект с отворен код. Чрез тази технология сме сигурни, че данните са реални и непроменени от някой друг.

Блог

DS CMS (Система за управление на уеб приложения и онлайн магазини)

Технологии

Hyperledger, Python, Linux, Apache, MySQL, PHP, HTML, CSS, JavaScript

linkedin icon facebook icon xing icon