ERP Logistics

Header Image

Международна транспортна компания със собствен автомобилен парк, камиони снабдени с навигация и GPS, покриващ всички изисквания на своите клиенти за по-лесен и бърз достъп до техните товари, се свързаха с нас относно разработване и интегриране на ERP система, което да отговори напълно на нуждите на бизнеса им. ERP системата е модулна и позволява добавяне на нови функционалности, както и моделирането на настоящи. Ако мащабът на фирмата се промени, ще можем да реагираме с адекватни мерки и решения, за да продължат да използват системата пълноценно.

ЕРП системата е уеб базирано приложение, което позволява използването й на всякакви устройства, стига да имат достъп до интернет. Част от модулите в системата са следните:

 

1. Управление на поръчките – Модул ТАБЛО - с изброени таблично всички поръчки със статус, различен от Архив.

 • Опция за промяна на статуса – според актуалната информация по поръчката
 • Опция за добавяне на допълнителен текст и описание – към поръчката

2. Управление на финансово-счетоводните дейности на предприятието

    2.1 Модул Данъчни документи:

  • Фактури и кредитни известия – могат да се изпращат директно през системата чрез имейл с линк за сваляне на фактурата. Получатели на фактури се добавят в профила на клиента. Системата пази пълен лог с изпратените фактури.
  • Разходни фактури
  • Банки и банкови сметки

    2.2 Модул Фирмена каса – различни категории за парични потоци

3. Управление на веригата за доставки – Модул КЛИЕНТИ

    • Клеинти физически лица
     • Име, ЕГН, адрес, град, клиентски код, файлове (договор, оферта или др.)
    • Клиенти юридически лица
     • Име, данни за фирма, ЕИК, ДДС номер, адрес, МОЛ, клиентски код, файлове (договор, оферта или др.)

4. Управление на продажбите – Модул ПОРЪЧКИ

   • Поръчка за транспорт – от Клиент
   • Статус на поръчка – НОВА, РАЗПРЕДЕЛЕНА, ДОСТАВЯ, ДОСТАВЕНА, АРХИВ
   • Избор на МПС – от падащо меню с всички въведени в системата по регистрационен номер
   • Подизпълнител – поле свободен текст
   • Адрес за товарене
   • Адрес за доставка
   • Описание на съдържание на поръчката
   • Дата на заявка – избор от календар
   • Крайна дата за доставка
   • Цена без ДДС
   • Документи към поръчката - прикачени

5. Управление на складовото стопанство – Модул склад:

    5.1 Продукти

   • Резервни части
   • Гуми
   • Масла
   • Консумативи

    5.2 Складове

    5.3 Доставчици

    5.4 Доставки

    5.5 Наличности

    5.5 Изписвания – по МПС от въведените в системата

 

6. Управление на логистичните процеси - МОДУЛ МПС-та

 • Марка и Модел - текст
 • Рег. Номер – текст
 • Тип на МПС – текст
 • Изписани по него части от склада

7. Модул Потребители/Потребителски групи – Системата поддържа множество потребителски роли и множество потребители, като при въвеждането всички потребители трябва да са персонални

Технологии

php symfony, html, css, javacript, mysql apache

linkedin icon facebook icon xing icon