ERP Win

ERP система за оптимизиране на бизнес процесите в производството на сандвичи

Header Image

Създадохме ERP системата изцяло за нуждите на клиента – Евро Кетъринг, производител на сандвичи Win. След приемане на поръчката и стартиране на проекта, изчистихме всички детайли по функционалностите и настройките на системата. След няколко месеца работа, една нова, адаптирана към спецификата на дейност на клиента, ERP система е на лице.

ERP Win системата е уеб базирана. Може също да бъде инсталирана на мобилни устройства или настолен компютър, което улеснява достъпа до използването ú.

Част от функционалностите на системата са:

Управление на наличности на суровини, управление на наличности на готова продукция, управление на персонала, управление на клиенти, управление на ценови листи към клиенти и промоции.

Изкуствен интелект в производството – Създали сме изкуствен интелект, който предвижда нужното дневно количество за производство на сандвичи спрямо клиентите и сезона. По този начин се намаля количеството брак и се постига оптимизиране на работата и суровините.

Изкуствен интелект в доставката – Създали сме изкуствен интелект, който оптимизира пътя на шофьорите до самите обекти. Спрямо местоположението на обекта и трафикът в момента списъкът на шофьора се променя динамично.

ERP Win предлага и автоматизиране на задачи като:

- автоматизиране на поръчките - клиента може сам да си прави поръчка. Фирмата получава известие, че има нова постъпила поръчка. Клиентът получава известие, че поръчката му е потвърдена.

- следене в реално време наличности на суровини и произведени продукти. Алармиране при липсващи такива или ако са на критично ниво на количество.

- автоматично създаване всеки ден на транспортни листа с обекти за шофьорите. Софтуерът изчислява най-оптималния маршрут по обекти.

Според нуждите на клиента, ERP системата съдържа следните модули:

Табло

Модулът съдържа информация за: бързи бутони за създаване на поръчка, ревизия, доставка и производство. Таблица с липсващи или намалени суровини до критично ниво. Брой поръчки и брой доставки. Последно генерирани фактури, стокови разписки и транспортни листа.

Потребители

Модулът съдържа информация за всеки потребител и в коя потребителска група се намира - администратор, оператор, експедиция;

Доставчици

Информация и данни за всеки доставчик.

Клиенти

Информация и данни за всеки клиент / всеки клиент може да притежава повече от един обект за доставка на продукцията и може да му се добавя специална ценова листа или индивидуална промоция /.

Ценови листи

Създаване на различни ценови листи. Всеки клиент може да се свърже към определена ценова листа.

Поръчки

Поръчките могат да се въведат от оператора по телефон или клиента сам да си направи поръчка за съответния обект и продукти, които желае /клиентът прави поръчка от собствения си профил/. В същия модул е издаването на фактура или стокова разписка.
При потвърдена поръчка количествата на продуктите се изписват от склада.

Производство заявки

Служителите имат възможност да правят заявки за производство на различни продукти (сандвичи). След като се направи заявка за производство, необходимото количество суровини се изписва от склада. След като се произведат продуктите се добавят в склада.

Производство наличности

Показва текущото състояние на произведената продукция разделена по вид на продукт и срок на годност.

Продукти

Наименование, описание, цени на продуктите.

Склад доставки

Доставки в склада. Описание на вид суровина, количество, цена и доставчик. След въведена доставка наличностите на определената суровина се актуализират - увеличават.

Склад наличности

Справка за текущото състояние на суровините в склада, сортирани по срок на годност.

Склад ревизии

Възможност за правене на ревизия на склада.

Склад суровини

Описание на суровините: наименование и мерна единица.

Служители

Описание на всеки служител във фирмата.

Технологии

PHP 8, Symfony, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS3, PWA

linkedin icon facebook icon xing icon