Green Deli Café – CRM

Header Image

Представяме ви един от изпълнените ни проекти по програма BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

За нашите приятели от Green Deli Café създадохме CRM система по техните изисквания и нужди. Този мощен софтуер безпроблемно интегрира ключови модули за рационализиране на операциите:

> Контрагенти – Безпроблемно управлявате и актуализирате базата данни от клиенти и партньори с лекота.

> Тагове – Добавяте, редактирате или изтривате тагове както в клиентския, така и в маркетинговия модул.

> Маркетинг секция – Създавате и насрочвате събития/съобщения за конкретни групи, класифицирани и по таг. Проследявате статуси от „Ново“ до „Готово“.

> Маркетингов календар – Визуализирате маркетинговите си дейности с детайлен изглед на календара.

> Поръчки –  Опростено управление на поръчки чрез импортиране на данни от Excel файлове.

> Автоматизирани покани за оставяне на ревю –  5 дни след поръчката автоматично поканете контрагентите си чрез имейл да оставят отзиви относно нея.

> Ревюта –  Достъп до пълен списък с ревюта на клиенти.

> Рекламации –  Управлявате и обработвате ефективно оплакванията на контрагентите.

> Интегриране на имейл – Безпроблемно управление на имейли с ежечасни актуализации. Отговорете директно през CRM системата.

> Интерактивни диаграми – С цел подобрена визуализация на данни справките се генерират и в динамични диаграми.

Подобрете бизнес операциите си с ваше персонализирано CRM решение. Ефективен, интуитивен и създаден за успех.

Технологии

Linux, Apache, PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS3

linkedin icon facebook icon xing icon