Landing pages – игри с награди

Промо Маркетинг Кампании

Header Image

Лендинг страница е самостоятелна уеб страница, създадена специално за целите на маркетингова или рекламна кампания. С други думи, целевите страници са проектирани с една единствена цел – определен призив за действие (call-to-action).

DevScale има богат опит с изграждането на лендинг страници с различни цели и за различни клиенти. Администрирането на страниците се прави от собствен CMS, който позволява пълното управление на съдържанието, промяна на снимки, текстове и др.

Имаме опит в изграждането на онлайн кампании за игри с регистрация на участниците и теглене на печелившите. Лендинг страницата и настройките по кампаниите се управляват от custom CMS, разработен от нас. Това позволява внедряването на специфични модули, алгоритми и функционалности. DS CMS дава възможност за:

  • Настройки и управление на страницата
  • Създаване и настройка на нови кампании
  • Табло с данни за кампанията
  • Упралвение на потребителите
  • Валидация на касови бележки и промо кодове
  • Автоматично теглене на печеливши
  • Отчети и репорти за регистрации

Добавянето на нови кампании става лесно и интутитивно. По този начин клиентът е независим от разработчици и IT специалисти и може сам да управлява промоционалните кампании в бизнеса си.                   

Лендинг страницата дава възможност за създаване на профил на потребителя, ако го изисква кампанията. В този случай потребителите се регистрират един път и създават профил, след това само добавят нови касови бележки или промо кодове в собствения си профил. През този профил могат да проследят всичките си регистрирани бележки/кодове, както и да видят каква награда са спечелили, ако са сред изтеглените.

Според условията на кампанията, може да не се изисква създаване на потребителски профил. В този случай при всяко регистриране на касова бележка/промо код потребителя въвежда данни за контакт – име, телефон и имейл.

В администраторския панел е наличен списък с всички регистрирали се участници в играта. Всяко участие може да се провери, дали е лигитимно.

Механизмите на теглене зависят от специфичните условия на кампанията. Автоматично теглене на печеливши може да се настрои с конкретни настройки – в края на кампанията измежду всички участници за периода, всяка седмица измежду регистрациите за седмицата, ежедневно или друго зададено условие;

В случай, че условията на кампаниите са различни за всяка нова и следваща кампания, може да се заложи ръчно теглене на награди, за избран период от време, брой печеливши и тип награда. С едно натискане на бутона Изтегли, виждате изтеглените участници в списък отдолу.

В алгоритъма се залага и условие за участие в тегленето – например: 1 потребител може да бъде изтеглен за 1 тип награда; 1 потребител може да бъде изтеглен само 1 път за кампанията; за да участва в тегленето за награди, потребителят трябва да е регистрирал n-брой промо кодове или касови бележки. 

Всеки изтеглен печеливш може да бъде одобрен или отказан според условията на играта. При отказ на даден участник, има възможност за ръчно изтегляне на допълнителен печеливш.

След одобрение на изтеглените печеливши участници, техните имена се визуализират в секция Печеливши на landing страницата на кампанията. Те автоматично получават имейл с уникален линк, в който да въведат данни за доставка на наградата.

Системата позволява и анализ на регистрациите. Изтеглените участници за спечелване на награда могат да бъдат анализирани, дали са имали необичайна активност при регистрациите на промо кодове. В такъв случай могат да бъдат отказани и да бъдат изтеглени нови участници.

Технологии

php symfony, html ,css, javacript,

linkedin icon facebook icon xing icon