Natural language tool

Система за анализ на текст

Header Image

NLT е система за анализиране на текстово съдържание. Тя е в помощ на рекламните агенции, които имат нужда да предотвратят показването на техните реклами в непозволени, неприлични и негативни сайтове. NLT е инсталирана на няколко сървъра, които работят заедно и могат да разпределят натоварването между тях. Натовареност от 50 000 000 заявки на ден.

Блог

NLT има административен панел, чрез който може да се управляват домейни, изключващи селектори, негативни думи и текстове, управление на потребители и потребителски групи, създаване на различни справки. Ежедневен бекъп на базата данни.

Технологии

Python 3.7, Java 8, PHP 7.2, MySQL 8, Memcached, Web crawler/scraping, Selenium, ChromeDriver, Apache 2.4, Linux (CentOS 7), JavaScript, HTML5, CSS3

linkedin icon facebook icon xing icon