POM-BÄR игра

POM-BÄR игра представлява игра с касови бележки. Всеки може да си регистрира касовата бележка в системата на POM-BÄR и да участва в тегленето за награди.

Header Image

Условия на играта:

  • Един участник може да спечели само една награда по време на седмично теглене и една награда от вид за целия период на Промоцията
  • Един участник може да направи максимум 10 регистрации в рамките на денонощие и максимум 10 регистрации за 1 период за теглене на награди в Промоцията.
  • Един участник може да направи максимум 50 регистрации за целия период на Промоцията.
  • Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

 

Технологии

DS CMS 2.0, Facebook API

linkedin icon facebook icon xing icon