Skin Tech Pharma Group

Система за лекари и фармацевти

Header Image

Описание

Система за лекари и фармацевти, които предлагат определени продукти. Всеки един от тях има възможност да придобие знания за съответния продукт чрез презентация. Придобитите знания  могат да се проверяват като се решава тест, който е специално създаден за съответния продукт.

Клиентска част

 • Достъп до клиентската част имат само регистрирани потребители (лекари и фармацевти)
 • Всеки потребител може да променя личните данни
 • Всеки потребител може да вижда натрупаните точки до този момент
 • Всеки потребител вижда наградите заедно с техните точки. След натрупване на съответните точки има възможност за поръчка на съответната награда. Въвеждане на адрес на доставка.
 • Всеки потребител може да решава тестове за съответния продукт
 • Тестът се генерира произволно и разбъркано от предварително създадени въпроси

Административния панел

Достъп до административния панел имат само хора, които управляват системата и информацията в нея. Панелът е разработен на база на вече създадената универсална система DS CMS.

Потребителски модул

 1. Действия
  • Добавяне на нови потребители
  • Редактиране на цялата информация на определен потребител
  • Изтриване/Деактивиране на потребител
  • Филтриране на потребители
 2. Полета за попълване
  • Име и фамилия
  • Здравно заведение
  • Адрес
  • Телефон
  • Имейл
  • Парола
  • Специалност
  • Град

Модул продукти

 1. Действия
  • Добавяне на нов продукт
  • Редактиране на продукт
  • Изтриване/Скриване на продукт
  • Филтриране на продукти
 2. Полета за попълване
  • Име на продукта
  • Кратко описание
  • Снимка
  • Добавяне на файлове – power point или pdf. (тези файлове могат представляват самите презентации)
  • Добавяне на линк на видеото. Видеото може да се качи на youtube 
  • Добавяне на въпроси към продукта. (Модул въпроси)
   Във всеки продукт има секция, в която се виждат всички въпроси към дадения продукт. Може да се добавя, редактира и изтрива въпрос.

Модул въпроси

 1. Действия
  • Добавяне на въпрос
  • Редактиране на въпрос
  • Изтриване на въпрос
  • Филтриране на въпроси
 2. Полета за попълване
  • Поле за съдържанието на въпроса
  • Въвеждане на отговори на въпроса
  • Отбелязване на правилния отговор
  • Въвеждане на точки за съответния въпрос

Модул тестове

В този модул се визуализират всички направени тестове с тяхната информация. Кой потребител е направил теста, кога е приключил теста, на кой продукт, колко точки е събрал общо, процент успеваемост, какви въпроса му са се паднали и как е отговорил на тях.

 1. Действия
  • Разглеждане на направените тестове
  • Филтриране на тестове (по потребител, дата, продукт и др.)

Модул награди

 1. Действия
  • Добавяне на награда
  • Редактиране на награда
  • Изтриване на награда
  • Филтриране на награда
 2. Полета за въвеждане
  • Име на наградата
  • Снимка
  • Точки за поръчване на наградата

Модул поръчки

В този модул се отбелязват всички поръчки, които са направени от потребителите за дадена награда.

 1. Действия
  • Разглеждане на поръчка
  • Редактиране на поръчка
  • Анулиране на поръчка
  • Филтриране на поръчки

 

Технологии

PHP, Nginx, VPS, MySQL, Javascript, HTML, CSS, DS CMS

linkedin icon facebook icon xing icon