Генератор на звукова вълна

Инструмент за визуализация на звукова вълна

Header Image

Създадохме инструмент за визуализация на звукова вълна. Генераторът е интегриран в уеб сайт и лесно се достъпва от всякакви устройства, браузъри и операционни системи.

Методология на работа:

  • Качва се аудио файл и чрез помощта на AI (изкуствен интелект) генераторът го превръща в графична звукова вълна;
  • Звуковата вълна може да бъде стилизирана по основни критерии – цветове, типология, ширина на вълната;
  • Чрез сканиране на вълната с вашето мобилно устройство се възпроизвежда визуализирания аудио файл. Така по всяко време можете да чуете картината си!

Технологиите и езиците, използвани за разработването на генератора, са ReactJS, HTML, CSS,  Python, scipy, ffmpeg, numpy.

Генераторът е свързан с проекта за онлайн магазин „Кartина от звук“, чието описание може да намерите в нашите проекти.  

Технологии

ReactJS, HTML, CSS, Python, scipy, ffmpeg, numpy

linkedin icon facebook icon xing icon