Камбуров Task Manager

Система за управление на работни задачи

Header Image

За голяма адвокатска кантора създадохме и интегрирахме нова система за оптимизиране и отчитане на работния процес. Целта на системата е да осигури по-ясна проследимост в работните задачи на всички служители в кантората. Това се случва с различни нива на достъп и роли в системата. В системата работят както служители на адвокатската кантора, така и техни партьори (външни лица), които също отчитат времето си и разходите по даден проект.

Обособяват се работни екипи по всеки отделен проект и всички участници в екипа могат да въвеждат отделни задачи, които изпълняват по дадения проект. За улеснение на отчетността при стартиране на задачата в системата, стартира таймер, който отброява времето за изпълнение на задачата. Времето се записва автоматично при отбелязване на край на задачата.

Системата позволява и отчитане на разходите по проекти. От нея може да се проследи дали даден проект е завършен в срок и носи печалба или обратното. Има и финансова отчетност. Могат да се генерират справки по всяко време по различни критерии. Справките могат да бъдат извлечени в табличен вид .xls или pdf формат.

Ръководителите на екипи и отговорниците по проекти могат да генерират и работни доклади с детайли за проекта. Докладите се извличат в xls или pdf формат и са готови за изпращане, принтиране или архивиране.

Модулите в системата включват:

  • Табло;
  • Клиенти;
  • Проекти;
  • Необвързани задачи;
  • Автоматично отброяване на време;
  • Справки;

На всеки екран в системата присъства зелен бутон „Стартирайте отброяване“, за да може потребителя бързо и лесно да започне работа по текущата си задача. Трябва само да въведе заглавие на задачата и да избере към кой проект се отнася. В последствие може да добави допълнителна информация относно нея.

Kambourov Task Management System е разработена изцяло по изискванията и нуждите на клиента. Към нея има съставена детайлна документация за употреба на системата, за да се намали времето за обучение на всеки служител.

Технологии

php 8, Symfony 5.4, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS3

linkedin icon facebook icon xing icon