Академичен контрол

Модул за оторизиране на реални дисциплини

Header Image

Нашият екип разработи модул за Оторизиране на реални дисциплини в рамките на университетска система за управление на дисциплини, студенти и преподаватели. Основните функции на модула включват:

- Регистрация на реална дисциплина

- Редакция на реална дисциплина

- Справки:

  - Реални дисциплини: Ексел справка за всички дисциплини и занятия през даден семестър с възможност за филтриране по учебен план и катедра.

  - Справка за екипи: Информация за преподавателските екипи, проведени занятия през даден семестър, с възможност за групиране и сортиране.

  - Избираеми дисциплини: Списък с избираеми дисциплини, преподаватели, хорариум и кредити за избран семестър.

  - Липсваща информация: Открива липси или неточности в данните за реалните дисциплини.

  - Реални - Учебни дисциплини: Връзки между учебни и реални дисциплини с възможност за филтриране.

- Преглед на редакциите на реалната дисциплина

- Копиране на реални дисциплини от предходна учебна година

- Промяна на активен семестър

Този модул значително улеснява управлението на академичните процеси, като предоставя мощни инструменти за справки и администрация.

Технологии

Java, Java Spring Boot, SAP HANA, React JS, HTML, CSS

linkedin icon facebook icon xing icon